Škola - Kontakty


Údaje

 • název: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka
 • adresa: Kumburská 740, 509 01  Nová Paka
 • IČO: 60 117 001    

Vedení školy

 • ředitel školy: Mgr. Pavel Matějovský, reditel@gymnp.cz, +420 493 721 322
 • zástupce ředitele školy: Mgr. Marie Trávníková, zastupce@gymnp.cz, +420 493 721 320 
 • zástupce ředitele školy: Mgr. Jana Budinská, jana.budinska@gymnp.cz, +420 493 721 320 

Kontakt

 • sekretariát: Linda Podzimková, skola@gymnp.cz, +420 493 721 320, mob. telefon: 734 490 939
 • účtárna školy: Ing. Milena Šormová a Lenka Vojtíšková, uctarna@gymnp.cz, +420 493 721 320, +420 603 276 130
 • email: skola@gymnp.cz
 • telefon – VOIP sítě IPEX: +420 493 721 320 
 • gsm: +420 734 490 939
 • ID datové schránky: p4uffdz

Domov mládeže

 • vedoucí vychovatelka: Naďa Patková
 • adresa: Kumburská 1028, Nová Paka 509 01
 • telefon – VOIP sítě IPEX: +420 493 721 321 
  (během letních prázdninách používejte pouze mobilní telefon)
 • gsm: +420 603 275 879

Jídelna

 • vedoucí: Jana Vlačihová
 • email: jidelna@gymnp.cz
 • telefon – VOIP sítě IPEX: +420 493 721 321
 • gsm: +420 734 490 926

Osoba pověřence GDPR

 • Mgr. Pavla Marková, MBA
 • email: pmarkova@toppriority.cz

Dozorový úřad

 • Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7