Dne 28.11.2023 jsme navštívili překrásný koncert, který se konal v secesním sálu hotelu Centrál v Nové Pace. Představil se zde nadaný mladý klavírista Matyáš Novák. Velmi pěkně uváděl svoje vystoupení. Část jeho rodiny totiž pochází z Novopacka, a tak má k Nové Pace osobní vztah. V první části zahrál skladby známých českých autorů a poté zahrál několik vlastních zkomponovaných skladeb. Nejvíce se nám líbily vánoční koledy a Tichá noc. Tento talentovaný mladý muž nás velmi zaujal. Hudbou přináší radost do našich srdcí. Děkujeme za krásný zážitek.