V průběhu adventu se konal kulturně taneční večer, kde děvčata za asistence pí. Patkové, předváděla své taneční kreace. Poděkování za tento vyjímečný večer patří Janu Petrovi a Pavlu Kopalovi.