Pondělí – Mikuláš na ledě

Mikuláš, Anděl a čerti ( žákyně SOŠPg) si zabruslily s předškolními dětmi.

Úterý – Mikulášská nadílka na DM

Vychovatelé, převlečení za Mikulášskou družinu, rozdali dětem na DM po zazpívání koledy
malou sladkost.

Středa – Mikuláš na ledě pro malé hokejisty

Čtvrtek – Mikuláš v Sokole

Po čertí rozcvičce a společném tanečku předškolní děti překonaly překážkovou dráhu
a od Mikuláše dostaly sladkou odměnu. Nakonec si všichni společně zatančili na čertí diskotéce.