Stezka byla určena nejen pro žáky DM, ale také pro děti z Nízkoprahového klubu Relax. Tato akce vznikla za účelem pobavení, ale i pro prožití krásného odpoledne v přírodě 

(než zavření na pokoji a sledování telefonu).

Michaela Ritterová a Blanka Štěpánová