Ve čtvrtek 25.1.2024 jsme si pozvali na DM nprap. Aleše Brendla, který pracuje na Oddělení prevence Krajského ředitelství policie Královehradeckého kraje. Interaktivní přednáška „Návykové látky a protidrogová prevence“ proběhla v jídelně. Zúčastnili se jí všichni žáci prvních ročníků, dle zájmu i starší děti. Velice zajímavé povídání bylo doplněno krátkými filmy a osobním vyprávěním drogově závislých.

Na závěr dostali žáci možnost prohlédnout a vyzkoušet si brýle, které simulují použití drogy nebo alkoholu. Nprap. A. Brendl dal dětem prostor pro jejich dotazy.
Domluvili jsme se s ním na další spolupráci.