Vážení rodiče,

prosíme vás o změnu při platbách za ubytování.

Pro trvalý příkaz číslo účtu 423040207/0100

variabilní symbol : rodné číslo žáka

Děkujeme za pochopení