Pomáhejte spolu s námi těm, kteří nás opravdu potřebují.
Každoročně se děvčata z DM SOŠPg a SŠGS zapojují do sbírky „Život dětem – Srdíčkové dny“.
Děkujeme všem, kteří nezištně přispěli do této sbírky .


Děvčata vybrala krásných 6 676 Kč