Maturitní zkoušky - Harmonogram


Jarní termín maturitních zkoušek

Písemné práce:

3. 4. 2024 písemná práce z českého jazyka
4. 4. 2024 písemná práce z anglického jazyka
5. 4. 2024 písemná práce z německého jazyka

Praktické zkoušky:

22. 4. 2024 – výtvarná výchova
23. – 24. 4. 2024 – hudební výchova
25. – 26. 4. 2024 – tělesná výchova

Didaktické testy:

2. 5. 2024 8:00 matematika
2. 5. 2024 13:30 anglický jazyk
3. 5. 2024 8:00 český jazyk a literatura
6. 5. 2024 8:00 matematika rozšiřující
6. 5. 2024 13:00 německý jazyk

Ústní zkoušky:

20. – 22. 5. 2024 – 4. G
22. – 24. 5. 2024 – VIII
27. – 31. 5. 2024 – 4. A

Slavnostní předávání vysvědčení – 5. 6. 2024

Pro více informací je možné navštívit přímo webové stránky CERMATU: https://maturita.cermat.cz/menu/maturitni-zkouska