Tento předmět se nově vyučuje od letošního školního roku 2021/22 ve třídě prima, a to dle revize RVP ZV v digitální oblasti.

Vyučující

Mgr. Michal Malý