Předmět Matematika se vyučuje v 1. – 8. ročníku osmiletého gymnázia a v 1. – 4. ročníku čtyřletého gymnázia. Časová dotace předmětu je v 1. – 7. ročníku osmiletého gymnázia 4 hodiny týdně, v 8. ročníku osmiletého gymnázia 3 hodiny týdně. Na čtyřletém gymnáziu se matematika vyučuje v 1. – 3. ročníku 4 hodiny týdně, v 4. ročníku 3 hodiny týdně.

Kromě toho mají žáci možnost zvolit si jako volitelný předmět Matematický seminář, a to ve 3. a 4. ročníku čtyřletého gymnázia a v 7. a 8. ročníku osmiletého gymnázia, vždy po 2 hodinách týdně. Matematický seminář má samostatnou stránku ve volitelných předmětech.

Obsahově probíhá výuka matematiky ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP).

Vyučující

RNDr. Jana Vašková (vedoucí předmětové komise)

Mgr. Tomáš Dočekal

Mgr. Olga Vitvarová