Předmět Matematika se vyučuje v 1. – 8. ročníku osmiletého gymnázia a v 1. – 4. ročníku čtyřletého gymnázia. Časová dotace předmětu je v 1. – 7. ročníku osmiletého gymnázia 4 hodiny týdně, v 8. ročníku osmiletého gymnázia 3 hodiny týdně. Na čtyřletém gymnáziu se matematika vyučuje v 1. – 3. ročníku 4 hodiny týdně, v 4. ročníku 3 hodiny týdně.

Kromě toho mají žáci možnost zvolit si jako volitelný předmět Matematický seminář, a to ve 3. a 4. ročníku čtyřletého gymnázia a v 7. a 8. ročníku osmiletého gymnázia, vždy po 2 hodinách týdně. Matematický seminář má samostatnou stránku ve volitelných předmětech.

Obsahově probíhá výuka matematiky ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP).

Existuje velké množství soutěží s matematickou či logickou tematikou. Naši žáci se úspěšně zapojují do těchto soutěží: Matematická olympiáda, Matematický klokan, Logická olympiáda, Pangea, Brloh, Pythagoriáda.

Vyučující

RNDr. Jana Vašková (vedoucí předmětové komise)

Mgr. Tomáš Dočekal

Mgr. Olga Vitvarová