Předmět německý jazyk je vyučován ve specializovaných učebnách vybavených audiovizuální technikou. Třída je zpravidla dělena na dvě skupiny. Výuka německého jazyka je zařazována od sekundy víceletého gymnázia či prvního ročníku čtyřletého gymnázia v časové dotaci 3 hodin týdně. Do výuky jsou vhodně zařazovány autentické poslechové i písemné texty tak, aby bylo postupně dosaženo schopnosti porozumění cizímu textu v mluvené i psané formě.

Vyučující

  • Ing. Jindřiška Dubnová (vedoucí PK)
  • PaedDr. Jitka Kerhartová
  • Mgr. Martina Daníčková
  • PhDr. Štěpánka Hetfleischová