Předmět biologický seminář je rozšířením a prohloubením učiva základního předmětu přírodopisu/biologie. Seminář je určen žákům posledních ročníků, kteří mají zájem vydat se v budoucnosti přírodovědným směrem nebo si biologii vybrali jako maturitní předmět.

Smyslem tohoto semináře je nasměrovat žáky k ucelenému vnímání oboru. K tomu napomáhají i seminární práce žáků a praktická cvičení vedená žákem samotným. Vedle získávání vědomostí se žáci učí také rozvíjet dovednosti a schopnosti, jejichž použití je nezbytným předpokladem pro další vzdělávání (VŠ).

obsah učiva

dokončení a prohloubení učiva:

imunita člověka, rozmnožovací soustava a vývoj člověka, ontogenetický a fylogenetický vývoj, stavba a rozmnožování organismů, chemické složení organismů, ochrana životního prostředí, prokaryota a viry, soustavná botanika a zoologie, člověk a zdraví.

doporučená literatura

Nový přehled biologie – Stanislav Rosypal

Biologie pro gymnázia -Jan Jelínek, Vladimír Zicháček

Biologie – Jiří Holinka

Odmaturuj z biologie – kolektiv autorů

vyučující

Mgr. Pavlína Kuželová (vedoucí PK)