Předmět tělesná výchova je součástí povinného vzdělávání a představuje nejdůležitější formu pohybového učení studentů. Je hlavním zdrojem poznatků, organizačních návyků, pohybových činností a dalších námětů pro zdravotně zaměřené, rekreační a sportovní využití pohybu.

Naší snahou je přiblížit studentům během studia širokou škálu pohybových činností tak, aby se pohyb, případně sport, stal nedílnou součástí života a pomáhal mladým lidem udržovat zdraví a kondici. Dotace: 2 hodiny / týden.

Vyučující

  • Mgr. Vojtěch Záveský (vedoucí předmětové komise)
  • Mgr. Kamila Šulcová
  • Mgr. Lenka Vaníčková
  • Mgr. Jan Honců