Předmět výtvarná výchova se vyučuje v 1. – 6. ročníku osmiletého gymnázia a v 1. – 2. ročníku čtyřletého gymnázia. Naším cílem je, aby hodiny výtvarné výchovy rozvíjely tvořivost a kreativitu žáků a umožnily jim projevit se svobodně a originálně. V rámci výuky se žáci dozví o dějinách umění od pravěku po současnost.

Probírané dějiny umění najdete také na: www.vv-kk.webnode.cz

Časová dotace hodin – týdně

I., II., – 2 vyučovací hodiny

III., IV., V, VI. – 1 vyučovací hodina

Vyučující

PaedDr. Kateřina Krausová – vedoucí PK

Mgr. Vendula Brendlová