Letošní ročník Přírodovědné ligy má nakonec 44 účastníků, z toho 26 v kategorii Junior. Z účastníků Přírodovědné ligy se celkem 16 soutěžících zúčastnilo i soutěže Přírodovědný klokan (týká se pouze tříd tercie, kvarty, kvinty, sexty, 1 .G a 2. G) a jsou tak zahrnuti i do konečného pořadí 3. ročníku soutěže Přírodovědný dvojboj.

Hranici 350 bodů, nutnou pro získání titulu úspěšného řešitele, zdolalo 13 soutěžících (v kategorii Junior 6), kteří postupují do finále – Přírodovědné ligy mistrů. Ta proběhne v pátek 15. 3. 2024 od 7.55 do 9.35 v učebně č. 14.

Do finále tedy postupují: Martin Kalenský, Kryštof Vitvar, Radim Jisl, Veronika Janků, Tereza Tegelová, Tereza Kyselová, Lukáš Věchet, Jiří Žalský, Antonín Vitvar, Martin Dočekal, Michal Dočekal, Jakub Kraus a Matyáš Vitvar.

Limit pro účast na Exkurzi Přírodovědné ligy 2023 (18. 4. 2023, Techmania Plzeň) 200 bodů splnilo kromě úspěšných řešitelů dalších 21 soutěžících, z toho 14 z kategorie Junior. Jsou to: Monika Kyselová, Nikola Klazarová, Filip Holub, Žaneta Prausová, Kateřina Rybová, Anna Bonzetová, Antonín Novák, Štěpán Kracík, Daniel Polášek, Tobiáš Kraus, Filip Špicar, Tereza Rosová, Matěj Kracík (kvarta), Adriana Lánská, Eliška Horáková, Kajetán Suk, Michala Honců, Veronika Bajerová, Julie Hylmarová, Mariana Horáková a Martin Plecháč.

Divokou kartu koordinátora Přírodovědné ligy za věrnost soutěži získává Nikola Holubová, které chyběl k limitu jediný bod a exkurze se tedy také zúčastní.

Celkem tak bude mít exkurze tohoto ročníku Přírodovědné ligy 35 účastníků.

V případě bodové rovnosti je podle pravidel Přírodovědné ligy výše umístěn soutěžící z nižšího ročníku.

V závorce za jménem každého soutěžícího je uvedeno jeho pořadí po 4. kole (byly k nim připočteny body za 4. mezihru a 5. kolo). Pořadí od 14. místa dále je konečné.

Absolutní pořadí Přírodovědné ligy:

PořadíJménoTřídaBody

1.Martin Kalenský (2.)kvarta501
2.Kryštof Vitvar (1.)oktáva499
3.Radim Jisl (4.)prima498
4.Veronika Janků (3.)sexta493
5.Tereza Tegelová (8.)kvinta475
6.Tereza Kyselová (5.)3.G460
7.Lukáš Věchet (6. – 7.)prima456
8.Jiří Žalský (9.)prima449
9.Antonín Vitvar (6. – 7.)prima447
10.Martin Dočekal (10.)kvinta433
11.Michal Dočekal (12.)kvarta424
12.Jakub Kraus (11.)septima410
13.Matyáš Vitvar (13.)kvinta358
14.Monika Kyselová (17.)tercie338
15.Nikola Klazarová (14.)2.G322
16.Filip Holub (21.)prima312
17.Žaneta Prausová (18.)kvinta296
18.Kateřina Rybová (16.)sekunda273
19.Anna Bonzetová (22.)2.G269
20.Antonín Novák (25.)kvarta265
21. – 22.Štěpán Kracík (15.)kvarta260
21. – 22.Daniel Polášek (27.)kvarta260
23.Tobiáš Kraus (28.)kvarta250
24.Filip Špicar (30.)kvarta243
25.Tereza Rosová (19.)prima237
26.Matěj Kracík (20.)kvarta232
27.Eliška Horáková (31.)tercie228
28.Adriana Lánská (24.)prima223
29.Kajetán Suk (32.)septima221
30.Veronika Bajerová (36.)kvinta219
31.Michala Honců (33.)sekunda218
32.Julie Hylmarová (34,)sekunda213
33.Mariana Horáková (23.)kvinta207
34.Martin Plecháč (35.)septima202
35.Nikola Holubová (37.)sexta199
36.Matěj Krejčí (26.)kvinta178
37.Jan Kapucián (29.)tercie161
38.Veronika Zamastilová (38.)1.G93
39.Ema Nguyen Ha Phuong (39.)sekunda90
40.Tran Thi Nhu Quynh (40.)sekunda85
41.Lucie Šemberová (41.)sekunda57
42.Petr Zimmermannprima54
43.Nina Šulcová (42.)kvinta47
44.Vítek Antoš (43.)prima5

Kategorie Junior Přírodovědné ligy (prima až kvarta):

PořadíJménoTřídaBody

1.Martin Kalenský (1.)kvarta501
2.Radim Jisl (2.)prima498
3.Lukáš Věchet (3. – 4.)prima456
4.Jiří Žalský (5.)prima449
5.Antonín Vitvar (3. – 4.)prima447
6.Michal Dočekal (6.)kvarta424
7.Monika Kyselová (9.)tercie338
8.Filip Holub (12.)prima312
9.Kateřina Rybová (8.)sekunda273
10.Antonín Novák (14.)kvarta265
11. – 12.Štěpán Kracík (7.)kvarta260
11. – 12.Daniel Polášek (15.)kvarta260
13.Tobiáš Kraus (16.)kvarta250
14.Filip Špicar (18.)kvarta243
15.Tereza Rosová (10.)prima237
16.Matěj Kracík (11.)kvarta232
17.Eliška Horáková (19.)tercie228
18.Adriana Lánská (13.)prima223
19.Michala Honců (20.)sekunda218
20.Julie Hylmarová (21,)sekunda213
21.Jan Kapucián (17.)tercie161
22.Ema Nguyen Ha Phuong (22.)sekunda90
23.Tran Thi Nhu Quynh (23.)sekunda85
24.Lucie Šemberová (24.)sekunda57
25.Petr Zimmermannprima54
26.Vítek Antoš (25.)prima5

Konečné pořadí Přírodovědného dvojboje 2023/2024 (tercie, kvarta, kvinta, sexta, 1. G, 2. G):

V Přírodovědném dvojboji byly sečteny body za soutěž Přírodovědný klokan (násobené koeficientem 5) a za základní část Přírodovědné ligy (1. až 5. kolo a mezihry).

PořadíJménoTřídaBody za KlokanaBody za PLCelkem
1.Martin Kalenskýkvarta5205011021
2.Michal Dočekalkvarta415424839
3.Veronika Jankůsexta315493808
4.Martin Dočekalkvinta255433688
5.Nikola Klazarová2.G335322657
6.Matyáš Vitvarkvinta245358603
7.Nikola Holubovásexta390199589
8.Matěj Kracíkkvarta345232577
9.Antonín Novákkvarta305265570
10.Štěpán Kracíkkvarta295260555
11.Daniel Polášekkvarta290260550
12.Anna Bonzetová2.G240269509
13.Eliška Horákovátercie270228498
14.Monika Kyselovátercie140338478
15.Tobiáš Krauskvarta185250435
16.Jan Kapuciántercie225161386