Po 3. kole 20. ročníku má Přírodovědná liga 42 účastníků, z toho 24 v kategorii Junior. Z účastníků Přírodovědné ligy se celkem 16 soutěžících zúčastnilo i soutěže Přírodovědný klokan (týká se pouze tříd tercie, kvarty, kvinty, sexty, 1 .G a 2. G) a jsou tak zahrnuti i do pořadí 3. ročníku soutěže Přírodovědný dvojboj. Do této soutěže mohou být zahrnuti i další účastníci Přírodovědného klokana, pokud se v dalších kolech připojí k Přírodovědné lize. Do níže uvedeného pořadí zatím nejsou  zahrnuty výsledky 2. mezihry.

Limit pro účast na Exkurzi Přírodovědné ligy 2023 (Techmania Plzeň) je 200 bodů, tuto hranici zatím zdolalo 15 soutěžících, z toho 8 z kategorie Junior. V tabulkách jsou označeni kurzívou.

Hranice pro získání titulu úspěšného řešitele je 350 bodů, do finále postoupí 15 soutěžících s nejvyšším bodovým ziskem, kteří tuto hranici zdolají.

V případě bodové rovnosti je podle pravidel Přírodovědné ligy výše umístěn soutěžící z nižšího ročníku.

V závorce za jménem každého soutěžícího je uvedeno jeho pořadí po 2. kole (je tak možné snáze sledovat posuny v pořadí).

Absolutní pořadí Přírodovědné ligy:

PořadíJménoTřídaBody

1.Kryštof Vitvar (1.)oktáva285
2.Martin Kalenský (4.)kvarta278
3.Veronika Janků (3.)sexta273
4.Antonín Vitvar (2.)prima268
5.Tereza Kyselová (5.)septima265
6.Radim Jisl (9.)prima262
7.Kateřina Rybová (11.)sekunda253
8.Lukáš Věchet (7. – 8.)prima252
9.Tereza Tegelová (6.)kvinta252
10.Jiří Žalský (10.)prima243
11.Tereza Rosová (7. – 8.)prima237
12.Michal Dočekal (14.)kvarta233
13.Jakub Kraus (12.)septima233
14.Martin Dočekal (14.)kvinta230
15.Mariana Horáková (18.)kvinta207
16.Matyáš Vitvar (17.)kvinta190
17.Štěpán Kracík (16.)kvarta188
18.Antonín Novák (15.)kvarta185
19.Filip Holub (19.)prima179
20.Monika Kyselová (22.)tercie173
21.Matěj Kracík (23.)kvarta167
22.Daniel Polášek (21.)kvarta160
23.Adriana Lánská (24.)prima158
24.Eliška Horáková (30.)tercie157
25.Kajetán Suk (36. – 37.)septima152
26.Žaneta Prausová (35.)kvinta151
27.Nikola Klazarová (39.)2.G135
28.Martin Plecháč (36. – 37.)septima132
29.Julie Hylmarová (34.)sekunda119
30.Michala Honců (32.)sekunda115
31.Matěj Krejčí (20.)kvinta109
32.Jan Kapucián (31.)tercie100
33.Tobiáš Kraus (25.)kvarta95
34.Veronika Zamastilová (26.)1.G93
35.Anna Bonzetová (42.)2.G93
36.Ema Nguyen Ha Phuong (27.)sekunda90
37.Tran Thi Nhu Quynh (28.)sekunda85
38.Filip Špicar (33.)kvarta70
39.Veronika Bajerovákvinta63
40.Lucie Šemberová (38.)sekunda57
41.Nina Šulcová (40.)kvinta47
42.Nikola Holubová (41.)sexta45

Kategorie Junior Přírodovědné ligy (prima až kvarta):

PořadíJménoTřídaBody

1.Martin Kalenský (2.)kvarta278
2.Antonín Vitvar (1.)prima268
3.Radim Jisl (5.)prima262
4.Kateřina Rybová (7.)sekunda253
5.Lukáš Věchet (3. – 4.)prima252
6.Jiří Žalský (6.)prima243
7.Tereza Rosová (3. – 4.)prima237
8.Michal Dočekal (8.)kvarta233
9.Štěpán Kracík (10.)kvarta188
10.Antonín Novák (9.)kvarta185
11.Filip Holub (11.)prima179
12.Monika Kyselová (13.)tercie173
13.Matěj Kracík (14.)kvarta167
14.Daniel Polášek 12.)kvarta160
15.Adriana Lánská (15.)prima158
16.Eliška Horáková (19.)tercie157
17.Julie Hylmarová (23.)sekunda119
18.Michala Honců (21.)sekunda115
19.Jan Kapucián (20.)tercie100
20.Tobiáš Kraus (16.)kvarta95
21.Ema Nguyen Ha Phuong (17.)sekunda90
22.Tran Thi Nhu Quynh (18.)sekunda85
23.Filip Špicar (22.)kvarta70
24.Lucie Šemberová (24.)sekunda57

Přírodovědný dvojboj (tercie, kvarta, kvinta, sexta, 1. G, 2. G):

V Přírodovědném dvojboji se  sčítají body za soutěž Přírodovědný klokan (násobené koeficientem 5) a za základní část Přírodovědné ligy (1. až 5. kolo a Dlouhodobá úloha). K dosavadním bodům tak budou ještě připočteny body za 4. a 5. kolo a 2. – 4. mezihru PL.

PořadíJménoTřídaBody za KlokanaBody za PLCelkem
1.Martin Kalenskýkvarta520278798
2.Michal Dočekalkvarta415233648
3.Veronika Jankůsexta315273588
4.Matěj Kracíkkvarta345167512
5.Antonín Novákkvarta305185490
6.Martin Dočekalkvinta255230485
7.Štěpán Kracíkkvarta295188483
8.Nikola Klazarová2.G335135470
9.Daniel Polášekkvarta290160450
10.Matyáš Vitvarkvinta245190435
11.Nikola Holubovásexta39045435
12.Eliška Horákovátercie270157427
13.Anna Bonzetová2.G24093333
14.Jan Kapuciántercie225100325
15.Monika Kyselovátercie140173313
16.Tobiáš Krauskvarta18595280