Čtyřleté gymnázium, analogické vyšší ročníky víceletého gymnázia

Pro výuku literární výchovy:

Literatura pro 1. roč. SŠ – učebnice, Literatura pro 2. roč. SŠ – učebnice,

Literatura pro 3. roč. SŠ – učebnice, Literatura pro 4. roč. SŠ – učebnice (vše z nakl. Didaktis)

Literatura pro 1. roč. SŠ – prac. sešit, Literatura pro 2. roč. SŠ – prac. sešit,

Literatura pro 3. roč. SŠ – prac. sešit, Literatura pro 4. roč. SŠ – prac. sešit ( vše z nakl. Didaktis)

Pro výuku mluvnice a slohu:

Komunikace v českém jazyce pro SŠ – učebnice (Didaktis)

Komunikace v českém jazyce pro SŠ – prac. sešit (Didaktis)

Nižší ročníky víceletého gymnázia

Pro výuku mluvnice a slohu:

Krausová, Teršová: Český jazyk 6, Krausová, Teršová: Český jazyk 7,

Krausová, Teršová: Český jazyk 8, Krausová, Teršová: Český jazyk 9 (Fraus)

Krausová,Teršová: Český jazyk – prac. sešit 6, Krausová, Teršová: Český jazyk – prac. sešit 7,

Krausová, Teršová: Český jazyk – prac. sešit 8, Krausová, Teršová: Český jazyk – prac. sešit 9 (Fraus)

Pro výuku literární výchovy:

Martínková: Malá čítanka 6, Martínková: Malá čítanka 7,

Martínková: Malá čítanka 8, Martínková: Malá čítanka 9 (Trizonia, ev. Tripolia)

Martínková: Literatura 6, Martínková: Literatura 7,

Martínková: Literatura 8, Martínková: Literatura 9 (Trizonia, ev. Tripolia)