Výuka probíhá v učebnách vybavených audiovizuální technikou.

Anglická konverzace vede žáky ke schopnosti řešit komunikační situace běžného, studijního a profesního života. Předmět také prohlubuje znalosti reálií. 

Časová dotace semináře je 2 hodiny týdně.

Vyučující

Mgr. Veronika Kolátorová

Mgr. Martina Vašková