Výuka ve volitelném předmětu anglická konverzace vede žáky k tomu, aby byli schopni v anglickém jazyce řešit komunikační situace každodenního života a hovořit o tématech z oblasti běžného života. Součástí výuky je i prohlubování znalostí reálií a zdokonalování se v písemné komunikaci a v porozumění poslechových a čtených textů. Časová dotace semináře je 2 hodiny týdně.

Vyučující

Mgr. Radka Ponikelská

Mgr. Marta Ehmigová

Mgr. Veronika Kolátorová

Mgr. Martina Vašková