Všeobecně vzdělávací předmět Matematika se vyučuje na Střední odborné škole pedagogické od 1. do 4. ročníku. Časová dotace činí v 1. a 2. ročníku 3 hodiny týdně, ve zbylých ročnících již jen 2 hodiny týdně. Obsahově probíhá výuka podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP). 

Vyučující

Mgr. Jana Žižková

Mgr. Tomáš Dočekal