Předmět Matematika se vyučuje na střední odborné škole pedagogické od 1. do 4. ročníku. Časová dotace činí v 1. až 3. ročníku 3 hodiny týdně, ve čtvrtém ročníku 2 hodiny týdně. Obsahově probíhá výuka podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP) platného od 1. 9. 2018.

1. A

Opakování učiva ZŠ

Výrazy

Rovnice a nerovnice

2. A

Funkce

Planimetrie

3. A

Funkce II.

Analytická geometrie

Stereometrie

4. A

Analytická geometrie

Posloupnosti

Kombinatorika

Vyučující

Mgr. Jana Žižková

Mgr. Michal Chrtek