Předmět Matematika se vyučuje na Střední odborné škole pedagogické od 1. do 4. ročníku. Časová dotace činí v 1. až 4. ročníku 3 hodiny týdně. Obsahově probíhá výuka podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP) platného od 1. 9. 2018 v 1. až 3. ročníku a podle Školního vzdělávacího programu  (ŠVP) platného od 1. 9. 2022 v 1. ročníku.

1. A

Opakování učiva ZŠ

Výrazy

Rovnice a nerovnice

2. A

Funkce

Planimetrie

3. A

Funkce II.

Analytická geometrie

Stereometrie

4. A

Analytická geometrie

Posloupnosti

Kombinatorika

Vyučující

Mgr. Jana Žižková