Pedagogika je vyučována v každém ročníku SOŠPg. V prvním, třetím a čtvrtém ročníku je vyučována 3 hodiny, ve druhém ročníku je vyučována dvě vyučovací hodiny týdně. Její součástí jsou vybrané kapitoly ze speciální pedagogiky. Předmět přispívá k vyšší kultivaci osobností záků/-yň, vybavuje je vědomostmi a dovednostmi nezbytnými pro výkon jejich budoucího povolání, vytváří základ pedagogického myšlení budoucích pedagogických pracovníků, ovlivňuje jejich postoje a hodnotové orientace.

Učebnice

Roman Musil – Pedagogika pro střední pedagogické školy

Vyučující

Mgr. Ivana Koudelková

Mgr. Marta Ehmigová