Pedagogika je vyučována v každém ročníku SOŠPg. V prvním a druhém ročníku je vyučována dvě vyučovací hodiny týdně. Ve třetím a čtvrtém ročníku je vyučována 3 hodiny týdně a její součástí jsou vybrané kapitoly ze speciální pedagogiky. Předmět přispívá k vyšší kultivaci osobností záků/-yň, vybavuje je vědomostmi a dovednostmi nezbytnými pro výkon jejich budoucího povolání, vytváří základ pedagogického myšlení budoucích pedagogických pracovníků, ovlivňuje jejich postoje a hodnotové orientace.

Učebnice

Roman Musil – Pedagogika pro střední pedagogické školy

Vyučující

Mgr. Ivana Koudelková

Mgr. Marta Ehmigová