Pohybová výchova vychází z potřeby tělesného rozvoje a pohybové kultivace dětí.  Předmět je zaměřen na zvládnutí didaktických a metodických vědomostí a dovedností potřebných pro práci s těmito kategoriemi. Usiluje se zejména o výchovu a vzdělávání pro celoživotní provádění pohybových aktivit, rozvoj pozitivních vlastností osobnosti, schopnosti naučit se žít zdravým životním stylem a předávat tyto návyky, dbát na bezpečnost svou i svěřených osob.

Vyučující

  • Mgr. Lenka Vaníčková

  • Mgr. Kamila Šulcová