Tělesná výchova – specializace je volitelný předmět pro 3. a 4. ročník SOŠPg a rozšiřuje učivo předmětu Tělesná výchova s metodikou. Zabývá se výběrovým učivem a výuka má jak praktickou tak i teoretickou formu.

Součástí specializace je pomoc při pořádání a rozhodování sportovních soutěží.

Časová dotace: 1 hodina týdně

Vyučující

Mgr. Vojtěch Záveský