Existuje velké množství soutěží s matematickou či logickou tematikou. Naši žáci se úspěšně zapojují do těchto soutěží: Matematická olympiáda, Matematický klokan, Logická olympiáda, Pangea, Brloh, Pythagoriáda.