Žáci mají možnost prohloubit své vědomosti účastí na přírodopisných soutěžích:

Biologická olympiáda

Přírodovědná liga

Poznávání živočichů

Poznávání rostlin