Nižší stupeň gymnázia

Učebnice žáci dostávají zapůjčeny od školy v každém ročníku. Jde o sadu učebnic z vydavatelství SPN a atlasy z produkce firmy Kartografie.

Vyšší stupeň gymnázia

Doporučená literatura:

Demek, J. a kol (2012): Geografie 1. Fyzickogeografická část. Praha, SPN (kvinta; 1. G)

Matušková, A. a kol. (2014): Geografie 2. Socioekonomická část. Praha, SPN (sexta; 2. G)

Demek, J. a kol (2013): Geografie 3. Regionální geografie světa. Praha, SPN (septima; 3. G)

Školní atlas světa. Kartografie, Praha, 2013

Atlas Česká republika. Kartografie, Praha, 2013