A) Seminář – čemu se budeme věnovat

 • regionální historie
 • pomocné vědy historické
 • referát z knížky s historickou tématikou
 • shrnutí otázek k maturitě
 • moderní dějiny Československa a České republiky

B) Seminární práce – jak by měla vypadat

 • úvodní strana, zdůvodnění výběru tématu, obsah, odkazy, zdroje
 • obsah minimálně 10 stran, z toho minimálně 6 stran textu, zbytek fotografie, mapy…
 • formát A 4, zarovnané okraje
 • font Times New Roman/Calibri velikost 12
 • odkazy dole v zápatí nebo jejich soupis za obsahem
 • pouze internetové zdroje nepřicházejí v úvahu
 • zčásti i celé okopírované práce znamenají, že žák nevyhověl podmínkám klasifikace
 • závazné téma – do prosince, odevzdání – do února

C) Klasifikace – shodná pro maturanty i nematuranty

 • 2 prověrky z maturitních otázek – 1. i 2. pololetí, každá prověrka má dvě části, tj. dvě známky
 • 1 seminární práce
 • 1 prezentace z pomocných věd historických – 1. pololetí
 • 1 referát z historické literatury – 2. pololetí