A) Seminář

 • individuální výstupy na daná témata primárně ze 20. – 21. století
 • pomocné vědy historické
 • umělecké směry
 • maturitní témata

B) Seminární práce

 • min. rozsah 10 stran textu
 • min. 4 strany map, fotografií, obrázků, dokumentů
 • do rozsahu se počítá text bez seznamu citací, použité literatury a nástinu obsahu
 • font Times New Roman nebo Calibri velikost 12
 • formát A4
 • řádkování 1.15
 • oboustranné zarovnání do bloku
 • zdroje literatury v závěru práce
 • použití elektronických i písemných zdrojů podmínkou
 • citace budou očíslované v textu a jejich zdroj uveden dole v zápatí nebo v soupisu na konci práce
 • použití Wikipedie se nepřipouští
 • i částečný plagiát znamená, že práce nevyhověla a že žák nebude klasifikován
 • závazné téma vybrat do listopadu, práci odevzdat do února
 • práce bude odevzdána v elektronické i tištěné podobě
 • na klasifikaci se podílí úroveň obsahu, splnění podmínek i včasné odevzdání

C) Klasifikace – shodná pro maturanty i nematuranty

 • 2 prověrky z maturitních otázek v každém pololetí
 • každá prověrka má 2 části (české a evropské/světové dějiny)
 • 1 seminární práce
 • 1 prezentace z pomocných věd historických za pololetí (odevzdat v elektronické podobě)
 • 1 prezentace z uměleckých slohů za pololetí (dtto, po dvojicích)
 • průběžná aktivita
 • všichni maturanti budou ve 2. pololetí ústně zkoušeni z jimi vybrané maturitní otázky

Pomocné vědy historické

 • paleografie
 • chronologie
 • genealogie
 • metrologie
 • diplomatika
 • kodikologie
 • sfragistika
 • heraldika
 • epigrafika
 • numizmatika
 • vexilologie
 • faleristika
 • notafilie
 • demografie