A) Seminář

 • regionální historie
 • pomocné vědy historické
 • umělecké směry
 • maturitní témata

B) Seminární práce

 • rozsah 10 a více stran textu + 4 a více stran map, fotografií, obrázků, dokumentů
 • do rozsahu se počítá text bez seznamu citací, použité literatury a nástinu obsahu
 • font Times New Roman nebo Calibri velikost 12
 • formát A4
 • řádkování 1.15
 • oboustranné zarovnání do bloku
 • zdroje literatury v závěru práce
 • použití elektronických i písemných zdrojů
 • citace budou očíslované v textu a jejich zdroj uveden dole v zápatí nebo v soupisu na konci práce
 • použití Wikipedie se nepřipouští
 • žádná další „náhradní“ seminární práce nebude akceptována
 • text v práci shodný s původním zdrojem bez jeho citování není váš a bude brán jako plagiát
 • celkový i částečný plagiát (stačí pár odstavců), znamená, že práce nevyhověla
 • závazné téma vybrat do listopadu, práci odevzdat do února
 • práce bude odevzdána v elektronické i tištěné podobě
 • na klasifikaci se podílí úroveň obsahu, splnění podmínek i včasné odevzdání

C) Klasifikace – shodná pro maturanty i nematuranty

 • 2 prověrky z maturitních otázek v každém pololetí
 • každá prověrka má 2 části (české a evropské/světové dějiny)
 • 1 seminární práce
 • 1 prezentace z pomocných věd historických v 1. pololetí (odevzdat v elektronické podobě)
 • 1 referát z odborné literatury ve 2. pololetí (odevzdat v písemné podobě)
 • průběžná aktivita
 • všichni maturanti budou ve 2. pololetí ústně zkoušeni z vybrané maturitní otázky