Milí slavíčci, vážení pedagogové,

25. ročník pěvecké soutěže Novopacký slavíček se bude konat 12. 4. 2023.

Věříme, že po tříleté odmlce se nám podaří navázat na předchozí ročníky a vzájemně si dokážeme, že jsme nezapomněli zpívat.

Moc se na Vás těšíme!