Žádáme soutěžící a jejich doprovod, aby na soutěž přijeli včas. Přihlásilo se cca 220 soutěžících a ranní prezence bývá časově i organizačně náročná. V 8,30 hod. již začne slavnostní zahájení v aule, a to za přítomnosti všech organizátorů, porotců, účastníků a hostů. V aule si všichni společně se sborem Amabile zazpíváme refrén Ptačího koncertu. Zde přikládáme noty.

Aby čas čekání na svá vystoupení a následné vyhlášení výsledků zejména těm nejmenším lépe utíkal, připravili jsme pro ně zajímavé organizované aktivity. V provozu bude samozřejmě i možnost zakoupení občerstvení.

učebna č. 39 –  „Žijme zdravě“  – dílnička pro vlastní přípravu svačinky pro účinkující

učebna č. 40  – „Omalovánky a domalovánky“ – jarní výtvarná dílna

„ A je ze mě ……“ – malování na obličej

učebna č. 41 –  „Kykyryký“– tvůrčí výtvarná dílna – výroba mávátka

chodba před č. 38 – Zaplétání copánků + tetování

učebna č. 38 – šatna  

učebna č. 54 – „Kavárna u Dáši“ – občerstvení, odpočinkové posezení

učebna č. 52 – „Padák“ – organizované hry pro děti

Po domluvě můžete využít tyto třídy na rozezpívání:

učebny č. 52, 55, 56         

učebna č.61 – až od 9 hodin)