Předškolní a mimoškolní pedagogika – kód oboru 75 – 31 – M / 01

Čtyřletý obor denního studia pro absolventy devátých ročníků ŽŠ (chlapce i dívky).

Absolventi získají plnou kvalifikaci pro výkon povolání učitele mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, vychovatele nebo pedagoga volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání (školní družiny, školní kluby, střediska volného času), vychovatele ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních, dále v neškolských zařízeních, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti požaduje pedagogická způsobilost.

Žáci během studia získávají také dovednosti v předmětech hudební výchova, hra na hudební nástroj (klavír, flétna), tělesná výchova, dramatická výchova a výtvarná výchova. Škola nabízí nepovinný předmět sborový zpěv.

Součástí studia je pedagogická praxe v MŠ a školních družinách ZŠ, dále povinné sportovní kurzy – plavecký, lyžařský a cykloturistický.

Jako cizí jazyk je vyučována pouze angličtina.

Další informace

Jsme státní škola – školné se neplatí.

Škola má vlastní školní jídelnu s nabídkou dvou hlavních jídel.

Ubytování zajišťujeme ve vlastním ubytovacím zařízení – domově mládeže, který je umístěn přímo v areálu školy. Ubytovaným žákům poskytujeme celodenní stravování ve vlastní jídelně v budově DM.