Dějepis je vyučován ve všech ročnících dvě hodiny týdně. Chronologicky přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti, rozvíjí zájem o historii a současnost vlastního národa i národů ostatních. Cílem je seznámit žáky se základním přehledem historických událostí, naučit je hledat vzájemné souvislosti a příčiny dnešních událostí v minulosti. Studenti se také seznamují s významnými osobnostmi, které ovlivnily vývoj společnosti. V hodinách jsou využívány poznatky z dalších předmětů.

Prostřednictvím historie by žáci měli získat vlastní objektivně kritický postoj k historickému vývoji, úctu k duchovním a materiálním výtvorům minulosti, úctu k vlastnímu národu i národům ostatním.

Žáci jsou pravidelně zapojováni do Dějepisné olympiády a účastní se i jiných historických soutěží či spolupracují s organizacemi zabývajícími se historií (Lidice pro 21. století, Post Bellum, PANT …).

Vyučující

Mgr. Ladislav Kodym – vedoucí PK

Mgr. Martina Daníčková