Přípravný kurz pro uchazeče o osmileté gymnázium se bude konat v plánovaném termínu tento čtvrtek.

3. 3. 2022 od 16:00 hodin za dodržení standartních hygienických podmínek (roušky, respirátory).