V návaznosti na sdělení ze dne 22. 11. 2023 o zapojení zaměstnanců školy do stávky vyhlašuji na den 27. listopadu 2023 ředitelské volno pro všechny žáky školy.

Mgr. Pavel Matějovský, ředitel