S ohledem na epidemiologickou situaci v naší škole a v souladu s platnou

legislativou vyhlašuji na dny 20. – 22. 12. 2021 ředitelské volno.

Mgr. Pavel Matějovský, ředitel