Hudební festival středních pedagogických škol se letos konal v Karlových Varech. Ve dnech 24. – 25. března 2022 se naše škola prezentovala hned ve třech kategoriích. Ve všech těchto kategoriích děvčata získala ocenění.

Bára Muchová vyzpívala 2. místo v kategorii sólový zpěv populár. V kategorii malé vokální soubory naši školu reprezentovala dokonce tři uskupení. Sine nomine ze 3. A vyzpívalo stříbrné pásmo, Ten melodies ze 2. A a Six braves ze 4. A dokonce pásmo zlaté.

Sbor Amabile byl vysoce hodnocen za soutěžní dramaturgii a navíc za interpretaci lidové písně. Zlaté pásmo je pro Amabilky po dvou letech sborové pauzy další obrovskou motivací a také odměnou za spoustu hodin, které přípravě na tento festival věnovaly.

Velikým zážitkem byla pro děvčata možnost poznat více město Karlovy Vary i příležitost zazpívat si na koncertě vítězů v hotelu Thermál.

Poděkovat je třeba především sbormistryni Mgr. Aleně Matějovské i úžasné korepetitorce MgA. Monice Chmelařové.

Všem patří upřímná gratulace za vynikající výkony.