Projektový den – Drahé kameny zvěrokruhu a Novopacko jako jedno z jejich nejslavnějších nalezišť u nás

V úterý 2. 11. 2021 jsme měli štěstí, že si na nás udělal čas sběratel a odborník na Acháty a kameny vůbec, pan Stanislav Vlačiha. Kromě teoretického zkoumání kamenů pan Vlačiha kameny i určuje, sám řeže a brousí. Třída sexta tak měla možnost věnovat celé odpoledne tématu, které je zajímavé, plné pro ně nových vědomostí a zároveň plné tajemství. Tématu, kterému se tito žáci věnovali už od začátku nového školního roku. A tak byl úterní Projektový den takovým vyvrcholením naší dvouměsíční práce.

Společně se sextány jsme se na projektový den připravovali již od září. Proběhla informační beseda a přednáška o znameních zvěrokruhu a kamenech, které se k jednotlivým znamením dle odborné literatury hodí. Poté následovala návštěva Klenotnice drahých kamenů, kde si žáci podle tabulek i podle vlastních pocitů vyhledali kameny, které se hodí k jejich znamení zvěrokruhu a jsou jim příjemné. Tyto kameny si naskicovali. V dalších hodinách výtvarné výchovy si vybraný kámen namalovali barevně akrylem na sololitovou desku. Práce je natolik zaujala, že jsme se rozhodli pozvat si právě pana Stanislava Vlačihu.

Na úvod samotného projektového dne se pan Vlačiha představil, vyprávěl o svém vztahu ke kamenům a k místním lokalitám. Poté následovala jeho přednáška, doplněná krátkým filmem. Diskuse po této části projektového dne byla živá, třídou neustále kolovaly ukázky různých druhů kamenů, řezy achátů a nakonec si každý mohl vybrat svůj nerozříznutý a tím i tajemný achát. Po krátké přestávce došlo k praktické ukázce a poté i k řezání těchto kamenů. S brýlemi a bezpečnostním poučením si opravdu úplně každý vyzkoušel řezání brusným kotoučem a odhalil tak tajemství svého vybraného kamene. Kámen si vybrousil i pan ředitel, který se přišel s paní zástupkyní na projektový den podívat. Kdo byl zklamaný, dostal dokonce druhou šanci.

Ve třetí třetině projektového dne došlo na ezoterickou stránku kamenů, jejich magickou sílu a na diskuzi o tom, jakým kamenům dává kdo přednost a proč. Pan Vlačiha přinesl mikroskopy, tak že se všichni mohli na svůj kámen i ostatní acháty podívat pod drobnohledem a zjistit tak jeho pravou strukturu i barvy. To se nám bude při malování opravdu hodit. Původně byla totiž plánována ještě výtvarná činnost, ale veškeré informace a praktická cvičení byla žáky přijata s takovým zájmem, že řezy drahými kameny ve stylu vitráží si namalujeme až v běžných hodinách výtvarné výchovy. Ani po zvonění a konci deváté vyučovací hodiny jsme se nemohli kamenů a zajímavého vyprávění nabažit. Zájemci ještě zůstali, tedy zůstaly 😊 a beseda pokračovala, než pan Vlačiha odpověděl úplně na všechno.

Kromě úžasného povídání a poznání získali žáci určitě vztah, jak k nerostům, tak ke krajině svého domova, která je výjimečná a neopakovatelná, plná přírodních zázraků