V roce 2004 odstartoval na naší škole první ročník vlastní školní přírodovědné soutěže, známé pod názvem Přírodovědná liga. Cílem soutěže byla popularizace přírodovědných předmětů – fyziky, chemie, biologie a geografie. V prvních letech obsahovala soutěž i úlohy z matematiky. Za dvacet let prošly Přírodovědnou ligou stovky soutěžících, z nichž mnozí úspěšně reprezentovali školu v přírodovědných soutěžích a olympiádách a v řadě případů je soutěž pozitivně motivovala v jejich budoucí profesní orientaci. Obvyklá účast v jednom ročníku soutěže se pohybovala kolem 40 účastníků.

Jubilejní 20. ročník Přírodovědné ligy odstartoval v září 2023 a po úvodním „zahřívacím“ kole přišla na řadu další soutěžní kola, věnovaná postupně geografii, biologii, chemii a fyzice. Specialitou letošní ligy byly tzv. mezihry, v nichž měli soutěžící podle určitých indicií uhodnout některý rok z historie soutěže. Finále soutěže – tzv. Přírodovědná liga mistrů – proběhlo 15. března 2024 a postoupili do něj úspěšní řešitelé, kteří zdolali bodový limit. Z celkem 44 soutěžících jich tak do finále postoupilo 13, z toho 6 v kategorii Junior, určené žákům nižšího stupně gymnázia od primy do kvarty.

Po sečtení výsledků se vítězem Přírodovědné ligy stal už popáté v řadě Kryštof Vitvar z oktávy a stal se tak v historii ligy prvním pětinásobným vítězem. Druhé místo po těsném souboji vybojoval všestranný účastník řady soutěží Martin Kalenský z kvarty, který se tak už potřetí za sebou stal i vítězem kategorie Junior. Bronzovou příčku si odnesla Veronika Janků ze sexty. Pořadí letošní ročníku tak na prvních třech místech absolutního pořadí zkopírovalo ročník loňský. Druhé místo v kategorii Junior pak vybojoval Lukáš Věchet z primy, který získal i cenu Objev roku pro nejlepšího nováčka soutěže. Třetím nejlepším účastníkem kategorie Junior se stal jeho spolužák z primy Jiří Žalský. Cenu Skokan roku za největší zlepšení ve srovnání s minulým ročníkem získal Matyáš Vitvar z kvinty, který „vyskočil“ o 17 příček, z loňského 28. na letošní 11. místo.

Již třetím rokem je neodmyslitelnou součástí Přírodovědné ligy i tzv. Přírodovědný dvojboj, v němž se sčítají (po přepočtu s určitým koeficientem) výsledky soutěží Přírodovědná liga a Přírodovědný klokan. Letošní dvojboj suverénně ovládl Martin Kalenský, druhý skončil jeho spolužák z kvarty Michal Dočekal a třetí Veronika Janků.

Zaslouženou odměnou pro úspěšné soutěžící byla závěrečná exkurze do Techmanie v Plzni, která proběhla ve čtvrtek 18. dubna. V rámci této exkurze byly úspěšným řešitelům předány i diplomy a ceny. Exkurze a předání cen proběhly díky podpoře Královéhradeckého kraje, Spolku rodičů a přátel Gymnázia a SOŠPg v Nové Pace a firmy Papír – knihy, Ondřej Nýdrle, Nová Paka. Za dlouholetou podporu Přírodovědné ligy jim patří velký dík.

Letošním ročníkem Přírodovědná liga dokázala, že stále žije a přitahuje mnoho zájemců. A tak netřeba dodávat, že v září vstoupíme s novým školním rokem do druhého dvacetiletí této jedinečné soutěže!

                                                                        RNDr. Josef Křeček, předmětová komise fyziky

Kompletní pořadí 20. ročníku Přírodovědné ligy viz https://gymnp.cz/newpl/konecne-vysledky-prirodovedne-ligy-2023-2024-20-soutezni-rocniku-a-prirodovedneho-dvojboje-3-soutezniho-rocniku/

Historická tabulka všech 20 ročníků Přírodovědné ligy viz https://gymnp.cz/ostatni/prirodovedna-liga/historicka-tabulka-pl-2004-2021/

Listina vítězů všech 20 ročníků Přírodovědné ligy viz https://gymnp.cz/ostatni/prirodovedna-liga/listina-vitezu/

Z expozice plzeňské Techmanie

Někteří účastníci exkurze si vyzkoušeli i práci bagristy…..

.…….jiní se věnovali desítkám nejrůznějších interaktivních exponátů.

Parní stroj, vynalezený ve století osmnáctém….

Na závěr exkurze byly slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže.

Objev roku – Lukáš Věchet a skokan roku – Matyáš Vitvar

Vítězové Přírodovědného dvojboje – Veronika Janků (3. místo), Martin Kalenský (1. místo) a Michal Dočekal (2. místo)

Vítězové kategorie Junior – Lukáš Věchet (2. místo), Martin Kalenský (1. místo), Jiří Žalský (3. místo)

Veronika Janků – 3. místo v absolutním pořadí Přírodovědné ligy

Martin Kalenský – 2. místo v absolutním pořadí Přírodovědné ligy

Absolutní vítěz 20. ročníku Přírodovědné ligy Kryštof Vitvar – první pětinásobný vítěz v historii soutěže