Po dvouleté odmlce způsobené covidovou situací se letos opět konala školní kola anglické konverzační soutěže. Klání probíhala ve třech kategoriích, v každé nejprve všichni soutěžící podstoupili písemnou část a nejúspěšnější řešitelé testu se pak utkali v ústní části.

V první kategorii (prima – sekunda) se na 3. místě umístila Marcela Nosková (sekunda). Druhé místo patří Barboře Albrechtové a vítězkou první kategorie se stala Eliška Vorlíčková (sekunda).

Ve druhé kategorii (tercie – kvarta) patří 3. místo Tereze Dyntrové (kvarta), na 2. místě skončila Lucie Nezbedová (kvarta) a v této kategorii zvítězila Agáta Zahradnická (tercie).

Ve třetí kategorii se jako 3. umístil Stanislav Novák. Druhé místo patří Františku Vaňkovi a vítězem nejstarší kategorie se stal Jan Cogan (septima).

Všem zúčastněným děkujeme za účast a vítězům srdečně gratulujeme. Prvním dvěma umístěným v každé kategorie přejeme hodně zdaru v okresních kolech, která se budou konat 8. – 9. 3. 2022.

Za PK Aj Radka Ponikelská