Po roční odmlce se na naší škole opět uskutečnila celostátní soutěž Přírodovědný klokan. Zasáhlo do ní celkem 46 soutěžících, z toho 12 v kategorii Kadet (tercie, kvarta) a 34 v kategorii Junior (kvinta, 1. G, sexta, 2. G). Soutěž proběhla ve středu 13. 10. 2021.

Po sečtení výsledků se překvapivým, ale zaslouženým vítězem kategorie Kadet stal Matěj Kracík z kvarty ziskem 71 bodů, na druhém místě skončil Matyáš Martinec z téže třídy se 69 body a ze třetího místa se může díky zisku 64 bodů radovat Madlen Hanušová z tercie.

Vítězem kategorie Junior se přesvědčivě stal Kryštof Vitvar z kvinty vynikajícím výkonem 89 bodů, druhé místo vybojoval Petr Mádlík ze 2. G (76 bodů) a bronzovou příčku zaujal Matěj Choutka ze sexty se 70 body.

Tyto výkony budou určitě zajímavé i ve srovnání výsledků za okres, kraj i celou ČR. Celkové výsledky budou známy během několika týdnů a budeme vás zde o nich informovat.

Výsledky Přírodovědného klokana budou mimořádně zajímat ty soutěžící, kteří se zúčastňují současně i naší Přírodovědné ligy. Bodové zisky z obou soutěží budou poprvé sečteny v rámci tzv. Přírodovědného dvojboje, jehož pořadí budeme znát po skončení základní části Přírodovědné ligy v březnu 2022.

Soutěž Přírodovědný klokan si můžete vyzkoušet i sami nanečisto. V přílohách tohoto článku najdete zadání obou kategorií i správné odpovědi.

V dalších příloze si pak můžete přečíst kompletní pořadí deseti nejlepších soutěžících v každé z kategorií.