Přesně po 728 dnech proběhl opět v sále Masarykova divadla v Jičíně maturitní ples. A opět u toho byla naše třída 4.G. Předloni, ve „druháku“, pomáhala tato třída pořádat ples tehdejším maturantům. Pět dní poté uzavřela pandemie koronaviru na dlouhou dobu společenský život v naší zemi. Až v pátek 4. března 2022 byla tradice maturitních plesů obnovena.

Ačkoli termín plesu byl rezervován rok dopředu, pomalu se již letošní maturanti se svým plesem v důsledku covidových opatření loučili. Když však přišlo před několika týdny rozvolnění opatření, rozhodla se třída přece jen ples uspořádat v původním termínu. Rozhodnutí padlo 14. února, tedy pouhých 18 dní před plesem. A z těchto 18 dní ještě 9 dní (včetně víkendů) zabraly jarní prázdniny. Ano, čtete dobře, na přípravu plesu měla 4.G pouhých 9, slovy devět pracovních dnů. Ale naši maturanti to zvládli fantasticky a ples si opravdu užili! Svůj podíl na úspěchu plesu má i spolupořadatelská třída 2.G, neúnavná kapela Fanda a jeho banda, moderátor Petr Roubíček, pořadatelská služba a personál divadla a zvláštní poděkování patří paní Lindě Podzimkové a paní Lence Vojtíškové za obětavou pomoc při organizaci.

A ještě něco: z výtěžku plesu věnovali maturanti věcné dary těžce zkoušené Ukrajině a po konečném vyúčtování plesu bude i část finančního zisku poukázána organizaci Člověk v tísni na konto SOS Ukrajina.

Teď už jen popřejme našim maturantům ten poslední úspěšný krok na naší škole, tedy úspěšné složení „zkoušky dospělosti“ a nám všem, abychom se při podobných příležitostech mohli setkávat ve světě, který bude zase v pořádku.

Třído 4.G, díky za skvělý večer!

EDIT 14. 3. 2022: Třída 4.G věnovala kromě věcných darů navíc částku 6000 Kč z výtěžku plesu organizaci Člověk v tísni na konto SOS Ukrajina.

RNDr. Josef Křeček, třídní učitel třídy 4.G

Autorem fotografií je Jan Morávek ze třídy 2.G, kterému rovněž patří náš velký dík.