Ve čtvrtek 9. března 2023 se na naší škole konal hudebně vzdělávací kurz „Vítání jara – Veselé Velikonoce“. Kurzu se zúčastnily vybrané žákyně 4. A SOŠPg a celkem 35 učitelek mateřských škol. Kurz vedla přední osobnost české hudební pedagogiky prof. PhDr. Eva Jenčková, CSc. Celé čtyři hodiny se aktivně muzicírovalo a je tedy více než jasné, že ověřené hudební aktivity paní učitelky vyzkouší i ve své praxi v mateřských školách.

V rámci projektu IKAP II se konal ve středu 15. března 2023 další hudební seminář z cyklu „Zpívej a hraj“. Tentokrát byl zaměřen na klavírní doprovody písní a byl určen začínajícím i pokročilejším klavíristkám  z mateřských škol. Semináře se zúčastnilo celkem 8 učitelek a jelikož se setkal s pozitivní odezvou, plánují lektorky – Alena Matějovská a Alena Lelková – jeho pokračování.