Ve středu 23.11. 2022 v 9. 40 srdečně zveme studenty, pedagogy a
případně i přátele naší školy na vernisáž dlouho připravované výstavy
Tutanchamon a jeho svět.
Výtvarné práce i prostorové artefakty související s Egyptem a s životem Tuta
(jak mu žoviálně říkají vědci z Egyptologického ústavu v Praze, se kterými jsme
na přípravě akce spolupracovali) vznikaly ve škole už od dubna. Výstava souvisí
se dvěma významnými výročími, které v letošním roce slavíme. V listopadu
uplynulo 100 let od nalezení jediné nevykradené hrobky faraona
Tutanchamona a 200 let od rozluštění hieroglyfů Francouzem Champollionem.
Během vernisáže uvítáme, když přijdete dobově oděni. Žáci primy si dokonce
vyráběli ozdobné límce, brýle a hudební nástroje v hodinách VV. Vernisáž, která
začne v 9.40 v 1. patře školy u sborovny, nabídne kromě úvodního slova i
taneční performanci v podání studentů 3. A SOŠPg, ovívání vějíři královny
Kleopatry ( 4. A SOŠPg) a následně průvod školou dokreslený egyptskou
hudbou a také focení Egypťanů v aule v 10.00 hod.
Pro třídy I – IV jsou pak připraveny výtvarné dílny pod vedením vyučujících Kateřiny
Krausové a Venduly Brendlové (budete si vyrábět amulety pro štěstí a
náramky) a tematické hodiny dějepisu pod vedením Martiny Daníčkové a Ladislava
Kodyma.
Od 13.30 Vás všechny srdečně zveme do malé tělocvičny. Pod vedením
Martiny Mečířové si budete moci vyzkoušet egyptské způsoby boje a silové
sporty a v rytmu orientálních melodií nácvik kroků tanců, které využijete i na
moderní diskotéce.
Akce potrvá do 14.30 hod.
Egyptologové nám říkali, že veškerá celoživotní snaha každého faraona byla,
aby jeho jméno nebylo zapomenuto. My jsme ho s žáky za poslední půlrok
vyslovovali hodně často. Prý se nám za to Imachetcheretresnet (jak zní celé
jméno Tutanchamona) odmění.
Těšíme se, že přijdete !!!!