Ve čtvrtek 9. 6. 2022 naše třída 2.A pracovala 5 vyučovacích hodin pod vedením prof. PhDr. Evy
Jenčkové, CSc. Paní profesorka pro nás připravila praktický hudební seminář na téma “Poslech
hudby ve škole”.
Na vlastní kůži jsme si vyzkoušeli spoustu aktivit. Velikou legraci jsme užili např. při našem
hudebně-pohybovém zpracování pohádky O veliké řepě nebo při zhudebňování veršované
pohádky Šel kozel do Lhoty.
Za absolvování této pestré hudební dílny jsme si odnesli nejen zajímavé poznatky a nové hudební
inspirace, ale i osvědčení, které nám bude užitečné při dalším studiu i při hledání pracovní pozice.
Touto cestou paní profesorce ještě jednou děkujeme za krásné hudební dopoledne.
Nicol Honců, 2.A