Hlavním posláním Koncertu pro Ukrajinu byla finanční pomoc lidem, kterým válka krutě zasáhla do životů. A toto poslání bylo naplněno nad očekávání.

Výtěžek z koncertu bylo potřeba bezprostředně dopravit těm správným adresátům. Protože jsme se rozhodli podpořit konkrétní ženy s dětmi, se kterými jsem se setkal dva dny před koncertem v jedné pražské ubytovně, vznikl spontánní nápad spojit předání částky s dodatečným přáním k MDŽ. Na tento svátek se totiž na Ukrajině nezapomíná.

Koordinátor našeho setkání s ukrajinskými ženami a jejich dětmi mi dojednal schůzku hned druhý den po koncertu na 8,30 hodin. A tak jsme již ráno od 6 hodin s Lindou Podzimkovou připravovali  a nadepisovali obálky se jmény 13 rodin. Do těch jsme rozdělili finance podle počtu osob v rodinách. Celkem se jednalo o 36 osob včetně tří nenarozených dětí. Toto jsme zvládli rychle, jelikož nám kolegyně Iva Koudelková a Jana Knapová předem roztřídily bankovky dle jejich nominálních hodnot.

Cestou do Prahy jsem se zastavil v květinářství a koupil 16 růží – tolik bylo maminek a babiček.

Nastalo emotivní setkání, při kterém žádné oko nezůstalo suché. Projevy díků a vděčnosti nebraly konce.

Rád touto cestou zprostředkovávám poděkování všem, kteří přišli na koncert a pomohli těm, kteří nyní pomoc opravdu potřebují.

Pavel Matějovský