V úterý 23. dubna proběhlo na naší škole okresní kolo Fyzikální olympiády v nejmladší kategorii G, tzv. Archimediádě, určené žákům 7. tříd ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Do okresního kola se na základě školních kol probojovaly pouze dvě naše účastnice ze sekundy. Na ostatních dvou gymnáziích našeho okresu příslušný ročník buď není nebo na něm ještě není vyučována fyzika a na základních školách pravděpodobně není o soutěž takový zájem. To však nijak nesnižuje úspěch našich děvčat, která se nejprve v únoru a březnu musela vypořádat s nástrahami pěti soutěžních úloh školního kola a na základě dosažených výsledků si vybojovat účast v kole okresním.

V okresním kole řešily obě soutěžící čtyři úlohy – přehledový test a tři početní příklady, časový limit na jejich vypracování byl 4 hodiny. Podmínkou získání statusu úspěšného řešitele bylo získat alespoň ve dvou úlohách nejméně 5 bodů z 10 a celkově získat nejméně 14 bodů. Tento limit však obě řešitelky nejen hravě zdolaly, ale vysoko překročily.

Po sečtení výsledků získala Julie Hylmarová krásných 32,5 bodu ze 40 možných a stala se tak vítězkou okresního kola. Na druhém místě skončila Lucie Šemberová s rovněž velmi kvalitním výsledkem 24,5 bodu.

Oběma děvčatům děkujeme za bojovný výkon a blahopřejeme k dosaženému výsledku, který se může stát dobrým odrazovým můstkem pro účast ve vyšších kategoriích v příštích letech.

Za předmětovou komisi fyziky
RNDr. Josef Křeček