Vzhledem k tomu, že Česká televize v Praze obnovila nedávno po více než dvou letech exkurze na pracoviště na Kavčích horách, letošní exkurze Přírodovědné ligy se nakonec přece jen uskuteční (skoro) podle plánu! Volný termín pro exkurzi se podařilo zajistit na středu 8. 6. 2022. Tento den se úspěšní účastníci letošní ligy sejdou v 8.00 v učebně č. 14, kde proběhne slavnostní vyhlášení výsledků (do té doby budou tajné) a předání cen. Pak bude následovat přesun autobusem do Prahy k budově České televize, exkurze je zajištěna na 13.00 a prohlídka prostor ČT bude trvat přibližně 2 hodiny. Návrat autobusem zpět do Nové Paky tak lze očekávat mezi 17. – 18. hodinou.

Jedinou změnou v původních plánech je omezení kapacity jedné prohlídky na 30 osob, a tak bude možné uskutečnit exkurzi pouze pro účastníky letošního ročníku PL. Pro účastníky ročníků 2019/2020 a 2020/2021, kdy se exkurze nekonaly, se pokusím najít nějakou náhradní akci (i když není jisté, zda to bude v tomto školním roce, protože rozpočet PL je letos omezen vzhledem k tomu, že Spolek rodičů neměl kromě letošního maturitního plesu třídy 4.G již více než dva roky žádné příjmy).

Na exkurzi do ČT tedy pojedou (abych utajil konečné pořadí PL, uvádím účastníky po třídách a v abecedním pořadí):

Prima: Vojtěch Bajer, Eliška Horáková, Jan Kapucián, Ondřej Kosina, Monika Kyselová, Antonín Šolc
Sekunda: Martin Dočekal, Michal Dočekal, Kateřina Hylmarová, Jana Jeřábková, Martin Kalenský, Matěj Krejčí, Daniel Polášek, Johana Rosová, Filip Špicar, Matyáš Vitvar
Tercie: Veronika Bajerová, Mariana Horáková, Žaneta Prausová, Tereza Tegelová
Kvarta: Nikola Holubová, Veronika Janků, Matyáš Martinec
Kvinta: Tereza Kyselová, Eliška Poláková, Kryštof Vitvar
Sexta: Matěj Choutka
2.G: Jan Morávek
3.G: Jiří Matouš

Podmínkou pro účast na exkurzi byl zisk nejméně 200 bodů v Přírodovědné lize 2021/2022, což dokázalo 29 soutěžících, Z nich pak 19 zdolalo i metu 350 bodů a stali se tak úspěšnými řešiteli.

RNDr. Josef Křeček, koordinátor Přírodovědné ligy