V pátek 6. 10. 2023 absolvovala třída 1.A SOŠPg návštěvu královéhradecké Filharmonie, kde  se zapojila do zajímavého interaktivního projektu „Dobrodružství s orchestrem“. Hravou formou určenou především dětem mladšího školního věku se naši žáci seznámili s jednotlivými hudebními nástroji, principy fungování orchestru, prací dirigenta, ale i s ukázkami mistrovských děl. Nejpřínosnější však byla  metodická stránka projektu, kdy nenásilnou cestou všichni posluchači poznávali krásu a kouzlo vážné hudby.

Druhá část exkurze proběhla v muzeu firmy PETROF, světově známého výrobce klavírů. Po zajímavém výkladu paní průvodkyně o historii firmy i o postupech při výrobě nástrojů si mohli naši žáci zahrát nejen na všechny historické nástroje, ale i na nejnovější modely vstupující na světový trh. Cena těch nejkvalitnějších přesahuje 4 miliony Kč.

Alena Matějovská