V pátek 15. prosince 2023 byla pro žáky gymnázia již tradičně v předvánočním čase uspořádána Hodina moderní chemie. Navštívili nás studenti Vysoké školy chemicko-technologické a představili žákům velice atraktivní téma Forenzní analýza – daktyloskopie. Pro nejbystřejší a nejzvídavější žáky měli připraveny drobnosti a upomínkové předměty.

HMCH probíhala tentokrát formou dvouhodinového bloku: 1) teoretické část – forenzní analýza, 2) praktická část – daktyloskopie.

Nejprve byly probírány techniky sloužící k zajišťování důkazních materiálů z místa činu, kdy se metodou brainstormingu žáci aktivně zapojovali do průběhu hodiny. Druhou částí bylo laboratorní cvičení zaměřené na snímání otisků prstů, určování kvalitativní charakteristiky a daktyloskopických markantů, objevování otisků na skle a jejich přenos. Na závěr byly demonstrovány metody odhalující biologický materiál prostřednictvím luminiscence.

Hodina moderní chemie přinesla žákům mnoho nových poznatků a zážitků. Jelikož kriminalistické metody jsou pro žáky všeobecně známé z nejrůznějších seriálů, mohli se žáci do diskuze sami zapojit. Největší radost jim přinesla možnost něco si vyzkoušet v praxi.

Dagmar Ročková