V úterý 25. dubna se třídy 1.G a kvinta vydaly na exkurzi do Botanické zahrady v Praze, do skleníku Fata Morgana na výstavu tropických motýlů.

Po skupinách jsme prošli třemi částmi skleníku s rozdílnou teplotou a vlhkostí vzduchu. Úvodní částí byla zaměřena na suchomilnou vegetací tropů a subtropů, prostřední část na nížinný deštný tropický prales s nádherně zurčícím vodopádem a jezírkem plným tropických ryb a poslední, poněkud chladná část skleníku, efektivně přiblížila drsné prostředí vysokých hor.

Objednaní průvodci se našim žákům pozorně věnovali, pečlivě a odborně vysvětlovali a ukazovali kouzlo přeměny motýlů z vajíčka přes housenku a kuklu až k dospělému jedinci. Neopomněli ani upozornit na nejzajímavější rostliny ve skleníku či rybky v jezírku.

Celá exkurze se nesla v příjemném a přátelském duchu obou tříd. Ani jsem netušila, kolik nadšení a legrace užijí žáci během cesty vlakem či nakupování na Hlavním nádraží.

Všem zúčastněným děkuji za pohodově strávený den.

Dagmar Ročková