Dne 24. 10. 2023 se třídy prima a sekunda vydaly na exkurzi do Všestar. Sraz jsme měli v 8:15 před školou a poté jsme v 8:30 odjížděli od školy směr Všestary. Do Všestar s námi jeli: paní učitelka Martina Daníčková a pan učitel Ladislav Kodym.

Ve Všestarech nás rozdělili: prima začínala ve venkovní expozici a my (sekunda) jsme byli ve vnitřní expozici. Nejdříve jsme se dívali na prezentaci, abychom měli přehled, v jakém období se pohybujeme. Po prezentaci jsme si mohli sáhnout na různé nástroje, meče a výstroj. Poté jsme se šli podívat do „jeskyně“ na různé malby a způsoby pohřbívání. Pan průvodce nám k tomu řekl spoustu informací a zajímavostí.

V dalším patře se nacházel zmenšený model starší krajiny, na kterém jsme hledali člověka s moderním batohem na zádech, který do dané doby samozřejmě nepatřil. Ale nás hledání hodně bavilo a model jsme podrobně prozkoumali.

Po krátké pauze na svačinu jsme se s primou prohodili a čekala nás vnější expozice. Šli jsme se podívat ke keltskému domu, kde jsme si mohli zkusit takovým zvláštním klíčem otevřít dům. Následovala prohlídka malého rondelu. A co je to Rondel? Je to takové opevnění do kruhu se čtyřmi vchody (nebo východy), které směřují k jednotlivým světovým stranám. Pro tehdejší lidi to bylo kultovní místo, kde se mohli modlit k bohům.

Poté jsme přešli k zemědělskému domu a tam jsme viděli, jak fungoval běžný život. Venku jsme si mohli sami vyzkoušet některé činnosti (mletí mouky, hod oštěpem, různé typy pravěkých seker…).

Po prohlídce jsme si ještě šli koupit suvenýry a vyrazili jsme směr škola. Podle mě to bylo velmi zajímavé, měli jsme super průvodce, který nám všechno ukázal velmi zábavně, takže jsme si u toho užili dost legrace. Já moc děkuji paní učitelce a panu učiteli za exkurzi.

Aneta Zahradníková

sekunda