Ani žákům gymnázia a střední odborné školy pedagogické není lhostejná tragická situace na Ukrajině. Proto se ve středu 9.3.2022 s úderem šesté hodiny večerní sálem MKS rozezněly první tóny, které zahájily charitativní koncert zorganizovaný za účelem pomoci lidem postiženým válkou.

Kulturní program otevřela komentovaná prezentace o Ukrajině, která návštěvníkům koncertu zprostředkovala mnoho zajímavých informací z oblasti geografie, turismu, kultury či historie.

Hned poté v podání sboru Amabile zazněla skladba Johna Leavitta Festival Sanctus. Sbor i v dalších vystoupeních řídila Alena Matějovská, klavírní doprovod celého večera zajistila Monika Chmelařová. Následovalo úvodní slovo p. ředitele Pavla Matějovského. Ten byl i moderátorem celého večera. Amabilky pokračovaly dvojzpěvem Zarosená od J. Křičky a slovenskou lidovou písní Čarnica. Svůj první vstup sboristky zakončily písní z filmu The Greatest Showman Never Enough. Následně se pódium uvolnilo Vojtěchu Hodulovi, který na housle přednesl 1. větu z Romantických kusů op. 75 Antonína Dvořáka.

Sexteto děvčat ze 4. A, které si říká Sixbraves, zazpívalo trojhlasou úpravu lidové písně Široký, hluboký, dále píseň z Šamotulského kancionálu Jen to samo a moderní píseň Million Reasons od Lady Gaga. Při té je na cajon doprovodila Alena Lelková.

Po vystoupení Agáty Zahradnické z tercie, která na španělskou kytaru zahrála Brilantní valčík, návštěvníci přivítali dva komorní sbory. Dívky ze 2. A zazpívaly píseň české gotiky In natali Domini a hanáckou lidovou píseň V tym Brodečko. Komorní sbor 3. A zaujal interpretací Smetanovy Ukolébavky a písní Časy se mění z repertoáru skupiny Golden Kids.

Dojímavá melodie z filmu Schindlerův seznam, kterou zahrála na příčnou flétnu Eliška Kotrbová z oktávy, vytvořila důstojný prostor pro vstup hlavního hosta večera. Byl jím fenomenální klavírní virtuóz Matyáš Novák, který všem poskytl neopakovatelný zážitek. V jeho podání zazněl nejprve Sen lásky od Ference Liszta. Poté se návštěvníkům večera mohlo zdát, že sálem zní celý orchestr. To dokázal jeden nástroj a dvě ruce Matyáše Nováka. Verze Smetanovy Vltavy v jeho vlastní aranži byla naprosto úchvatná a Matyáš Novák byl za její interpretaci odměněn potleskem vestoje. Působivý byl i Matyášův úvodní krátký monolog, ve kterém se dokonce vyznal ze svého vztahu k Nové Pace.

Do programu se zapojili i žáci osmiletého gymnázia. Kytarista Jakub Chmelař z primy doprovodil svých pět spolužáků při zpěvu Krylova Bratříčka. Celá prima pak za houslového doprovodu Mariany Horákové z tercie a klavírního doprovodu Aleny Matějovské mladší zazpívala píseň Vlaštovko, leť. Krylova odkazu se zhostila na výbornou i tercie doprovázená kytarou Agáty Zahradnické. Sekunda svým tanečním vystoupením připomněla odkaz černošské soulové zpěvačky Arethy Franklin. Milé bylo, že spolu s třídami vystoupily i jejich třídní učitelky.

Na řadu přišla dvě vynikající sólová vystoupení děvčat z pedagogické školy. Klára Tesařová ze 2.A zazpívala Úsměv Mony Lisy a Bára Muchová ze 4.A Andělskou od Zuzany Navarové. Adam Aubrecht z 1.A se sám doprovodil na kytaru při zpěvu písně Vladimíra Mišíka Slunečný hrob.

O závěr skvělého večera se opět postaral sbor Amabile. V plném obsazení zazpíval úpravu lidové písně Černé oči.

Ředitel Pavel Matějovský poděkoval nejenom všem účinkujícím za jejich hudební vystoupení, ale především publiku, které podpořilo svým finančním příspěvkem třicetičtyřčlennou skupinu uprchlíků z Ukrajiny. Tu představil publiku v krátkém emotivním videu. Vybraná a publiku oznámená částka 70.000 Kč se po koncertu ještě vyšplhala na neuvěřitelných 75.836,- Kč !!!.

Poděkování si zaslouží i chlapci ze 2. G, kteří se v průběhu celého večera starali o technickou úpravu pódia.

Emotivní večer byl zakončen vystoupením všech účinkujících, ke kterým se přidali i studenti ze 2.G. Toto mohutné těleso zazpívalo nejprve ukrajinskou hymnu a dále Modlitbu pro Martu, píseň, která se stala symbolem let 1968 a 1989.

Hlavní díky patří Aleně Matějovské za perfektní organizaci celého koncertu.

Ladislav Kodym

Autor fotografií: Jan Morávek 2.G